Bekkenbunnen.no

Kjersti Hatlebrekke er utdannet fysioterapeut med over 30 års erfaring og spesialist i kvinnehelse. Hun har tidligere arbeidet som avdelingsledende fysioterapeut ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og er nå i privatpraksis ved Rosenkrantz Fysioterapi & Manuell Terapi, der hun er medeier.

Kjersti har vært leder i faggruppen for kvinnehelse, Norsk Fysioterapeutforbund og mangeårig redaktør for faggruppens medlemsblad. Hun holder foredrag for helsepersonell og andre interessegrupper i tillegg til undervisning om bekkenbunnens betydning på ulike helsefagutdanninger. Hun har videreutdannelse i veiledning fra Høgskolen i Bergen og er utdannet sexologisk rådgiver fra Universitetet i Agder.

Hun har blant annet arbeidet som prosjektleder for en studie ved Kvinneklinikken som kartla plager og så på effekt av bekkenbunnstrening for kvinner med ruptur av endetarmens lukkemuskel og problemer med analinkontinens etter førstegangsfødsel.

I sin privatpraksis behandler Kjersti Hatlebrekke kvinner med ulike typer dysfunksjon i bekkenbunn fra stressinkontinens, blandingsinkontinens, analinkontinens og prolaps av underlivsorganer til smerter i bekkenbunn ved samleie og kroniske underlivssmerter.

Hun har laget Tren Bekkenbunnen DVD for at kvinner skal få profesjonell hjelp til enkel og effektiv bekkenbunnstrening og riktig informasjon om bekkenbunnens betydning og funksjon.