Utdannet fysioterapeut i 1980

Spesialist i kvinnehelse med fornyelse av spesialiteten i 2019.

Om Kjersti Hatlebrekke

Kjersti Hatlebrekke har tidligere arbeidet som avdelingsledende fysioterapeut ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, og har i mange år drevet privatpraksis i kvinnehelse.

Bok med skrift, ikon

Erfaring

Jeg har vært leder i faggruppen for kvinnehelse, Norsk Fysioterapeutforbund og mangeårig redaktør for faggruppens medlemsblad. Jeg holder foredrag for helsepersonell og andre interessegrupper i tillegg til undervisning på høyskole og universitet om bekkenbunnens betydning for ulike helsefagutdanninger. Jeg har også hatt en bistilling som faglig rådgiver i firmaet Quintet AS med ansvar for dokumentasjon, informasjon på nettsider, foredrag og kursvirksomhet.

Uteksaminering hatt, ikkon

Utdanning

Jeg er utdannet fysioterapeut fra Storbritannia i 1980, og ble spesialist i kvinnehelse i 2005, med fornyelse av spesialiteten i 2012 og 2019. I 2018 startet jeg informasjonsnettstedet bekkenbunnen.no etter å ha hjulpet kvinner med deres bekkenbunnsplager siden 1991.
Jeg har videreutdannelse i veiledning fra Høgskolen i Bergen og tok videreutdanning som sexologisk rådgiver ved Universitetet i Agder i 2009-2011. I 2021 ble jeg sertifisert instruktør i MediYoga.

Kjersti beskriver sitt engasjement for kvinners underlivshelse slik:

«Min interesse for og arbeid med bekkenbunnen startet etter egen fødsel i 1990 med stor rift i endetarmens lukkemuskel og anstrengelseslekkasje. Jeg innså at det var altfor liten kompetanse på området da jeg selv trengte hjelp. Med god støtte fra gynekologen min, kurs og egne studier, startet jeg opptrening, og ble helt tett etter åtte måneder med daglig bekkenbunnstrening. Denne erfaringen og kunnskapen dannet grunnlaget for senere spesialisering i kvinnehelse. Jeg har ikke angret en dag på valg av bekkenbunn som karrierevei og synes det er et privilegium å hjelpe kvinner med å ta vare på underlivet sitt!»